Situatie Coronavirus

Vanwege het Coronavirus is de situatie in de reiswereld drastisch veranderd, met name voor de bestemmingen van Venture-travels. 
In Aziƫ heeft toerisme geruime tijd volledig stil gelegen. Recentelijk, veel later dan in Nederland, zijn de beperkingen vrijgegeven en kunt u weer gewoon naar Indonesiƫ reizen.

Dat de lockdown voor veel hotels en toeristische bedrijven ter plaatse een enorme slag heeft toegebracht mag duidelijk zijn. Op deze website gepresenteerde reizen zijn beschikbaar, echter op dit moment onder voorbehoud van beschikbaarheid en prijs. Dat betekent dat u voor reizen van uw interesse op dit moment eerst gekeken moet worden of de reis in de aangeboden vorm kan worden uitgevoerd, of mogelijk met aanpassingen. Neem gerust contact op, we zijn u graag van dienst.

Venture travels reisadviezen

Reisadviezen

 

Download document 'Goed voorrbereid op weg'

1. REIS- EN GEZONDHEIDSINFORMATIE; INFORMATIE OVER REISDOCUMENTEN

1.1 Gezondheidsinformatie Gezien de vele persoonlijk verschillende omstandigheden en ter plaatse veranderende omstandigheden is het verstandig zelf na te gaan of er voor uw bestemming(en) en eventuele grensoverschrijdende excursies gezondheids-adviezen (zoals preventieve maatregelen ter voorkoming van ziektes) gelden. U kunt zich hiertoe wenden tot uw huistarts, GGD, het Ministerie van Volksgezondheid of het Landelijk Coördinatiecentrum Reizigersadvisering (zie ook www.lcr.nl).

1.2 Reisdocumenten Eventueel in het reisaanbod, boekingsbevestiging of reisbescheiden vermelde informatie over identiteitskaarten, paspoorten en/of visum is over het algemeen gebaseerd op reizigers met de Nederlandse nationaliteit. Voor zover u niet of niet alleen de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u minstens vier weken voor vertrek zelf na te gaan welke voorschriften er in uw specifieke geval gelden ten aanzien van dergelijke reisdocumenten. U dient zich hiervoor te wenden tot uw eigen ambassade of consulaat, of de ambassade of consulaat van het doorreis- en/of bestemmingsland. Als u niet de Nederlandse nationaliteit bezit, dient u zelf na te gaan of er ten aanzien van het bestemmingsland reisadviezen zijn afgegeven door de autoriteiten van het land van uw nationaliteit. Wij raden u ten allen tijden aan ruim van te voren na te gaan of voor uw bestemming speciale toelatingseisen, zoals visa en dergelijke, noodzakelijk zijn. Het eventueel aanvragen van een visum kan soms een aantal weken in beslag nemen. Voor specifieke vragen kunt u ons altijd raadpegen, maar uiteindelijk ben u zelf verantwoordelijk voor de juiste reisdocumenten.

1.3 Reisbescheiden Als u uw vakantie heeft geboekt, worden na betaling van de volledige reissom de reisbescheiden digitaal of persoonlijk ter beschikking gesteld. De digitale reisbescheiden kunt u downloaden, of worden u via uw reisagent geleverd. Wij raden u aan uw reisbescheiden altijd op juistheid te controleren. Indien daar onjuistheden in staan, dient u dit direct aan ons te melden zodat wij zo snel mogelijk actie kunnen ondernemen.

2. DE REIS (ALGEMEEN)

2.1 Reisduur De reisduur wordt in hele dagen vermeld. De dagen van vertrek en aankomst worden daarbij meegeteld, ongeacht de soms ongrijpbare vertrek-en aankomsttijden van vluchten. Dit kan er in sommige gevallen toe leiden dat het feitelijk verblijf op de bestemming minder dagen telt dan in het reisaanbod is vermeld. Dit is bewust gedaan om u zo duidelijk te maken voor hoeveel dagen u een reisverzekering zou moeten afsluiten. U kunt geen aanspraak maken op terugbetaling van (een deel van) de reissom als u laat vertrekt en vroeg terugkeert, of wanneer uw vluchttijd na ontvangst van uw reisbescheiden nog wijzigt. Voor uw reisverzekering dient u bij apart geboekte vluchten deze dagen bij uw reisduur op te tellen.

2.2 Vertragingen Door overmacht, zoals de drukte op de weg of in het luchtruim, stakingen (ook openbaar vervoer) of weersomstandigheden, kunnen vertragingen ontstaan. Mocht door dergelijke vertragingen bij heenreis of terugreis aansluitend (openbaar) vervoer niet mogelijk zijn, dan kunnen wij helaas niet aansprakelijk zijn voor de daaruit voortvloeiende kosten.

2.3 Rondreizen en fly & drives Bij een georganiseerde reis die een rondreis en/of fly & drive omvat, behouden wij ons het recht voor om in een vrij laat stadium of zelfs tijdens de reis één of meerdere accommodatiewijzigingen door te voeren. Daarnaast kan het bij rondreizen voorkomen dat u in een internationaal gezelschap reist en/of dat de rondreis wordt uitgevoerd samen met gasten van (een) andere reisorganisatie(s).

2.4 Combinatiereizen/Eilandhoppen Bij combinatiereizen/eilandhoppen ligt de volgorde van de bestemmingen meestal vast. Het is vaak wel mogelijk om de gepubliceerde accommodaties om te wisselen of andere accommodaties dan de gepubliceerde te combineren. U kiest dan voor het à la carte programma, waarin u volledige flexibiliteit heeft. Wij verwijzen u hiervoor graag naar de diverse prijzen van losse vluchten, accommodaties en transferpakketten. Transferpakketten zijn uitsluitend boekbaar op de in het reisaanbod vermelde wisseldagen. Indien u afwijkt van een vaste wisseldag, kunt u geen transfer bijboeken en dient u zelf voor eventuele boot- of landtransfers te zorgen. Houd u er rekening mee dat de plaats waar u verblijft vlak vóór u terug reist, in de nabijheid van de (lucht)haven moet zijn, wilt u niet uw terugvlucht/-tocht missen.

2.5 Transfers Bij georganiseerde reizen regelen wij de transfer van de luchthaven naar uw accommodatie en vice versa. Tijdens de transfer is er, afhankelijk van het aantal aankomsten op die dag, reisleiding aanwezig. Het komt regelmatig voor dat een transfer wordt uitgevoerd door een lokale chauffeur. Het is mogelijk dat de totale transfer lang duurt door de verkeerssituatie en/of doordat onderweg diverse accommodaties worden aangedaan voor cliënten die een andere accommodatie boekten dan u. Bij enkele accommodaties kan de transferbus niet tot aan de accommodatie komen. Wellicht zult u hierdoor ca. 50-100 meter met uw bagage moeten lopen. Bij een transfer kunnen huisdieren, fietsen, rolstoelen, duikuitrustingen, surfplanken en andere grotere voorwerpen niet altijd per bus worden vervoerd. Het kan voorkomen dat u hiervoor een speciale transfer nodig heeft waar kosten voor in rekening gebracht kunnen worden. Wij vragen hiervoor uw begrip. Informeer van tevoren naar de mogelijkheden en toestemming om teleurstellingen te voorkomen. U bent zelf verantwoordelijk voor het in- en uit de bus laden van uw bagage. Vaak laden medewerkers van agentschappen of accommodaties of de chauffeur uw bagage in en uit de bussen, maar u dient zelf in de gaten te houden dat uw bagage hierbij niet zoek raakt, vergeten wordt of beschadigd raakt. Heeft u losse accommodatie (zonder vlucht) geboekt, dan zijn transfers van de luchthaven naar de accommodatie en vice versa niet inbegrepen. Deze dient u zelf te regelen en te betalen. Wel kunt u uiteraard onze ter plaatse aanwezige reisleiding of onze lokale vertegenwoordiging (telefonisch) benaderen voor vragen. Indien u een City-Trip heeft geboekt, wordt een transfer vanaf de luchthaven, station en bootterminals naar de accommodatie en vice versa niet door ons geregeld, tenzij in het reisaanbod uitdrukkelijk anders is vermeld. U zult in dat geval zelf het vervoer moeten verzorgen. Informeert u bij ons vooraf hoe één en ander bij uw specifieke reis is geregeld.

2.6 ANVR-Busclassificatie en Keurmerk Busbedrijf Met uitzondering van pendelreizen per bus, zijn de ANVR-busclassificaties en het Keurmerk Busbedrijf niet van toepassing op reizen waarbij ter plaatse gebruik wordt gemaakt van touringcars of bussen (bv. bij lokale excursies, transfers van de luchthaven naar uw accommodatie en vice versa). Zo treft u bv. niet altijd een airconditioning of een toilet aan boord aan (of mag hier geen gebruik van worden gemaakt). De touringcars of bussen voldoen uiteraard wel aan de plaatselijke veiligheidsnormen. 2.7 Afstand en route naar uw accommodatie Bij eigen vervoerreizen staat in het reisaanbod soms een afstand tot aan de bestemming vermeld. Dit is slechts een schatting van het aantal kilometers, berekend vanaf Utrecht. Bij eigen vervoerreizen ontvangt u soms een routesuggestie naar uw accommodatie. Deze geeft u slechts een suggestie voor de te rijden route. Hierbij is geen rekening gehouden met files, wegwerkzaamheden, wegafsluitingen en de al dan niet aanwezigheid van tolwegen. Wij raden u aan ook zelf enig onderzoek te verrichten en aanvullende informatie te vergaren bij bv. een bibliotheek, in reisgidsen of op internet.

2.8 Verlenging, veranderingen ter plaatse of vervroegde terugkeer Indien u tijdens uw reis uw verblijf wilt verlengen of veranderen, en wij honoreren uw verzoek tot verlenging of verandering, dient u alle met de verlenging of verandering gemoeide kosten ter plaatse te voldoen. Indien u om wat voor reden dan ook uw verblijf onverhoopt eerder moet afbreken, dan beschouwen wij dit als een volledige annulering van de geboekte reis. Bij vliegreizen dient u er dan rekening mee te houden dat u mogelijk (opnieuw) een terugvlucht moet boeken en betalen.

2.9 Reisleiding Ter plaatse is altijd iemand aanwezig die lokaal bekend is en waar u in geval van problemen en vragen op terug kunt vallen. Een reisleid(st)er spreekt doorgaans Engels, soms ook Nederlands. Het kan voorkomen dat de reisleiding ter plaatse wordt waargenomen door een lokale vertegenwoordig(st)er van ons. In dat geval spreekt zij/hij doorgaans Duits en/of Engels. Bij de reisleiding kunt u terecht met vragen over het land en de gebruiken, de restaurantjes, speciale winkeltjes en excursies. Bij aankomst ontvangt u een boekje met bestemmingsinformatie. U vindt hier het telefoonnummer van onze plaatselijke vertegenwoordiger en het telefoonnummer waarop onze reisleiding bereikbaar is. Bij eventuele overboekingen of kwaliteitsproblemen in uw accommodatie zal hij/zij er alles aan doen om de problemen op te lossen. Bij problemen van ernstige aard zal de reisleiding het hoofdkantoor hiervan in kennis stellen. Zij/hij zal u zo goed mogelijk ter plaatse behulpzaam zijn. Onze reisleiding heeft de zorg over vele gasten. Het kan daarom voorkomen dat, indien u van een feit aangifte wilt doen bij de plaatselijke politie of indien u een bezoek wilt brengen aan een (tand)arts, zij/hij niet in de gelegenheid is u persoonlijk te begeleiden. Stelt u de reisleiding altijd direct op de hoogte van onvolkomenheden.

• Rondreizen: bij rondreizen is de reisleiding alleen tijdens de rondreis zelf aanwezig en niet op de eventuele dagen voorafgaand of aansluitend op de rondreis. Geen reisleiding is aanwezig bij (rond)reizen in/naar de Verenigde Staten en Canada, bij City-Trips en bij Overland reizen. Bij wintersportvakanties is geen begeleidende host(ess) service bij de reis inbegrepen. Indien reisleiding tijdens uw reis niet wordt aangeboden, kunt u in geval van nood of bij ernstige problemen altijd terugvallen op onze lokale vertegenwoordiging. De betreffende telefoonnummers treft u in uw reisbescheiden aan. Daarnaast kunt u onze mensen in Nederland natuurlijk ook dag en nacht bellen op het telefoonnummer +31 (0)174 226675

3. DE REIS (LUCHTVERVOER)

3.1 Vervoersvoorwaarden Indien uw reis één of meer vluchten bevat, zijn op die vlucht(en) van toepassing de algemene vervoersvoorwaarden van de luchtvaartmaatschappij(en) die de vlucht(en) uitvoert/uitvoeren. Die voorwaarden zijn te raadplegen bij de betreffende vervoersbedrijven.

3.2 Melden op de luchthaven U dient zich minimaal 2,5 uur vóór de op uw ticket vermelde vertrektijd te melden bij de incheckbalie op de binnen-of buitenlandse luchthaven. Op vluchten naar sommige bestemmingen kan dit langer zijn dan 2,5 uur. Dit staat dan in uw reisbescheiden vermeld. Indien u om welke reden dan ook niet op de vereiste meldingstijd aanwezig bent, kan dit betekenen dat u uw vlucht mist en/of uw recht op een stoel verliest. Onze medewerkers zullen alsnog alles in het werk stellen om een vlucht voor u te regelen. Wij zijn echter niet aansprakelijk indien dit zonder succes gebeurt. Eventuele bijkomende kosten die een vervangende vlucht met zich meebrengen zijn voor uw rekening. Deze kosten zullen niet door ons worden voorgeschoten. Bij binnenlandse vluchten wanneer u geen bagage hoeft in te checken hoeft u vaak niet 2,5 uur van te voren aanwezig te zijn, echter wij raden u ten zeerste aan dit vooraf goed na te gaan om teleurstellingen te voorkomen.

3.3 Herbevestigen terugvlucht Indien u alleen een ticket heeft geboekt dat geen deel uitmaakt van een georganiseerde reis, een accommodatie die niet door onze reisleiding wordt bezocht of een fly-drive (zonder verlenging), dan dient u uw terugvlucht te herbevestigen. Het kan namelijk voorkomen dat uw vertrektijd wijzigt. Indien de terugvlucht niet is herbevestigd, komen eventuele gevolgen voor eigen rekening. Indien u een georganiseerde reis heeft geboekt met daarin een vlucht, dient u de vertrektijd van uw terugvlucht 24 uur voor vertrek te checken.

3.4 Vertrektijden en –luchthaven; vluchtduur Tijden, vluchtnummers, de luchthaven van vertrek en/of aankomst en vluchtschema’s kunnen afwijken van de tijdens boeking opgegeven informatie. De vertrektijden en -luchthaven vindt u ook op (het voucher van) uw vliegticket. Controleer uw reisbescheiden dus goed. Te allen tijde kunnen (ook nog op de dag van vertrek uit Nederland of bij terugreis uit het buitenland) wijzigingen worden aangebracht. U kunt online altijd zelf de status van uw lijndienstvlucht(en) controleren. Dit doet u op checkmytrip.com (ook te downloaden als ‘App’ voor uw smartphone) of op de website van de betreffende airline. Hier voert u uw uw booking reservation number in (dit staat op uw E-ticket en ziet eruit als bv. 3I2NJU) en tevens uw achternaam. U ziet dan online wat de exacte vluchttijden en -nummers zijn van uw vlucht(en). Vertrek- en aankomsttijden van chartervluchten kunnen minder gunstig uitpakken, waarbij soms laat heen, en vroeg teruggevlogen wordt of andersom. Er zijn soms meerdere vluchten op een dag naar een bestemming. In dat geval maken wij of de luchtvaartmaatschappij een definitieve indeling van welke passagiers met welk vliegtuig zullen vliegen. Hierbij kan helaas geen rekening worden gehouden met persoonlijke voorkeuren voor een vroege of late vlucht. Om technische redenen komt het voor dat u een vertrek- of aankomsttijd van 23:59 uur op uw ticket vermeld ziet staan. Dit kan een fictieve tijd zijn. De werkelijke aankomst- of vertrektijd ligt in dat geval na dit tijdstip. De vluchttijden (van zowel charter- als lijndienstvluchten) zijn van veel factoren afhankelijk. Deze worden bepaald door onder meer milieu- en geluidsnormen, weersomstandigheden, congestie in het luchtruim, militair vliegverkeer, alsook omstandigheden bij de luchtverkeersleiding. Wij hebben hier geen enkele invloed op.

3.5 Naam op het ticket De naam in uw vliegticket dient overeen te komen met de naam in uw identiteitsbewijs. Indien blijkt dat de naam in beide documenten niet met elkaar overeen stemt kunt u veel problemen krijgen en heeft de luchtvaartmaatschappij zelfs het recht u te weigeren. In dat geval moet een nieuw ticket worden uitgegeven. Wij zijn niet aansprakelijk voor kosten die hieruit voortvloeien. Het voorgaande is ook van toepassing op identiteitskaarten, voor zover toegang tot het land van bestemming en/of doorreis mogelijk is met een identiteitskaart.

3.6 (Charter)vluchten Indien u voor een chartermaatschappij heeft gekozen of indien de reis standaard wordt uitgevoerd met behulp van een chartermaatschappij, bestaat er vaak een prijsvoordeel ten opzichte van een lijndienstvlucht. Daar staat tegenover dat een chartervlucht enkele aspecten kent waar u misschien niet op bedacht bent. Zo kan er incidenteel een tussenlanding plaatsvinden zonder voorafgaande informatie hierover, terwijl deze tussenlanding op teletekst, internet en/of in uw ticket niet werd vermeld. Ook kan vanwege omstandigheden van een andere luchtvaartmaatschappij of luchthaven gebruik worden gemaakt. In het hoogseizoen kan het voorkomen dat vanwege een grote vraag naar extra capaciteit, de luchtvaartmaatschappij die oorspronkelijk was beoogd om de vlucht uit te voeren, een toestel moet inhuren van een andere maatschappij. In dat geval wordt uiteraard nimmer afgeweken van de geldende veiligheidsnormen. Indien u dan in een lagere klasse wordt vervoerd, wordt de meerprijs die door u is betaald voor vervoer in een hogere klasse, aan u terugbetaald. Ook kan het door omstandigheden voorkomen dat er in het belang van de passagier (bv. ter voorkomen van een vertraging) een ander type toestel (van een andere luchtvaartmaatschappij) wordt ingezet waarop alleen vervoersklassen beschikbaar zijn die lager zijn dan de klasse die u geboekt heeft. Ook in dat geval wordt de meerprijs die door u is betaald voor vervoer in een hogere klasse, aan u terugbetaald. Tijdens de vlucht worden doorgaans geen kindermaaltijden geserveerd.

3.7 Bagage Indien uw bagage niet of beschadigd is aangekomen op de luchthaven van aankomst, dient er een zogenaamd PIR-rapport te worden opgemaakt. U heeft hiervoor uw boardingpass (instapkaart) met het zogenaamde claimbiljet nodig. Gooit u deze dus niet weg voordat u heeft vastgesteld dat uw bagage (onbeschadigd) is aangekomen. De vergoedingen bij verlies, vertraging of schade van geregistreerde bagage is in internationale verdragen beperkt tot maximaal ongeveer € 1.050 en kan afhankelijk zijn van het gewicht van uw bagage. Hiervan kan niet worden afgeweken. Bij incheck kunt u de luchtvaartmaatschappij om een hogere limiet vragen door middel van een verklaring en het betalen van een extra vergoeding. Kostbare en kwetsbare artikelen (denk aan camera’s of juwelen) en medicijnen in voor de duur van de reis acceptabele hoeveelheden, dienen als handbagage in de cabine te worden meegenomen in verband met mogelijk verlies of een verlate aankomst van uw koffer. Noch de luchtvaartmaatschappij noch wij zijn aansprakelijk voor het op een latere vlucht afleveren van uw bagage. Wij raden u aan om een reisverzekering af te sluiten voor dit soort gebeurtenissen. Voor vliegreizen geldt over het algemeen voor passagiers boven 2 jaar een bagagevrijdom van twee koffers van ieder maximaal 20 kg per persoon (dus niet één koffer van maximaal 40 kg). Volwassenen mogen daarnaast voor kinderen jonger dan 2 jaar een koffer van maximaal 10 kg meenemen. Iedere passagier mag maximaal één stuk handbagage (maximale afmeting: 55 x 35 x 25 cm) van doorgaans maximaal 5 tot 7 kg in de cabine meenemen. Voor exacte informatie over de toegestane hoeveelheid, afmetingen en gewicht van de bagage verwijzen wij u naar uw reisagent of de website van de betreffende luchtvaartmaatschappij Bagage met een afwijkende maat of gewicht wordt doorgaans, al dan niet tegen betaling, als service door de luchtvaartmaatschappij meegenomen. Bij boeking kunt u een indicatie van de eventuele kosten opvragen op basis van de op dat moment bekende gegevens.

3.8 Vloeistoffen in de handbagage In verband met verscherpte veiligheidsmaatregelen mogen vloeibare stoffen slechts beperkt in de handbagage worden meegenomen: maximaal 100 ml per verpakking en maximaal 1 liter in totaal. Dit alles dient te zijn verpakt in een doorzichtige afsluitbare zak van ca. 20 bij 20 cm. Onder vloeistoffen worden niet alleen water en andere drankjes voor consumptie verstaan, maar ook gels, pasta’s, lotions en de inhoud van spuitbussen. Toiletartikelen zoals tandpasta, scheerschuim, haargel, lipgloss en crèmes vallen hier dus ook onder. Vloeistoffen die op de luchthaven zijn gekocht in taxfree winkels worden na afrekening in een verzegelde tas aan u overhandigd. Wacht met het verbreken van de zegels tot na de laatste controle op de laatste luchthaven van heen- of terugreis. U mag wel vloeistoffen in uw koffers en tassen inpakken, mits deze worden ingecheckt om als geregistreerde bagage vervoerd te worden in het ruim van het vliegtuig.

3.9 Stoelreserveringen Met uitzondering van ArkeFly en Transavia is bij chartermaatschappijen reservering van een zitplaats doorgaans niet mogelijk. ArkeFly en Transavia bieden u de mogelijkheid om vanuit huis uw gewenste stoel in het vliegtuig te reserveren. Daar kunnen extra kosten voor in rekening worden gebracht (zoals bv. voor stoelen aan het raam of het gangpad). Indien u met ArkeFly naar een verre bestemming vliegt, kunt u tevens entree tot de lounge op Schiphol reserveren. Bezoek voor ArkeFly hiervoor de website www.vliegmetdesmile.nl en voor Transavia www.transavia.com. Kinderen tot 2 jaar hebben geen recht op een eigen stoel tijdens geboekte vluchten, maar reizen op schoot van hun begeleider.

3.10 Reizen met meer dan 8 personen en reizen met baby’s Indien u met meer dan 8 personen wilt vliegen, dient u dit bij boeking te melden. Er gelden bij lijndiensten (o.a. KLM) namelijk andere voorwaarden en tarieven. Indien u dit niet bij boeking aangeeft, zijn wij niet verantwoordelijk voor de eventuele (meer)kosten die hieruit voortvloeien. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor de reisovereenkomst op te zeggen indien wordt geconstateerd dat er meer dan acht personen gezamenlijk een vlucht boeken en dit niet bij boeking is aangegeven. Eventuele kosten zullen dan voor uw rekening komen. Vanwege de veiligheidsvoorschriften aan boord van het vliegtuig, mag iedere volwassene slechts één baby begeleiden.

3.11 Regionale en internationale luchthavens Naast de vluchten vanaf Schiphol is er soms de mogelijkheid om naar diverse bestemmingen te vertrekken vanaf één van de regionale luchthavens. Voor sommige bestemmingen kan het prijstechnisch interessant zijn bijvoorbeeld vanaf Brussel te vertrekken. U dient in dergelijk geval zelf voor vervoer naar de internationale luchthaven te zorgen. Voor vragen over vluchten kunt terecht bij de algemene informatiebalie van de betreffende luchthaven of luchtvaartmaatschappij.

3.12 Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens Indien een vlucht bij uw reis is inbegrepen, maken wij u erop attent dat in verband met veiligheidsmaatregelen die voor diverse landen van toepassing zijn, de betreffende luchtvaartmaatschappij die de vlucht uitvoert wettelijk verplicht is om persoonlijke gegevens door te geven aan de betreffende autoriteiten. Het gaat dan om gegevens zoals uw achternaam, voorletters, vluchtgegevens, boekingsdatum en speciale verzoeken met betrekking tot bv. maaltijden en speciale bagage e.d. Wij zullen u in voorkomende gevallen om deze gegevens vragen, die wij vervolgens dienen te verstrekken aan de betreffende luchtvaartmaatschappij.

3.13 Vliegreizen naar de Verenigde Staten U bent verplicht elektronische reistoestemming te verkrijgen via het Elektronisch Systeem voor Reistoestemming ESTA, voordat u aan boord kunt gaan van een vliegtuig naar de VS. Voor een online aanvraag kunt u naar de website van ESTA gaan: esta.cbp.dhs.gov. Wij raden u aan de aanvraag tijdig in te dienen (tenminste 3 dagen vóór vertrek).Wij adviseren u een afdruk van de ESTA autorisatie mee te nemen ten behoeve van de check-in. ESTA geeft in de meeste gevallen onmiddellijk autorisatie nadat u de gevraagde informatie hebt ingevuld maar in sommige gevallen kan het 3 dagen in beslag nemen. Als geen toestemming wordt gegeven dient u een visum aan te vragen via de Amerikaanse ambassade. De autorisatie is geldig voor een periode van maximaal 2 jaar of tot de datum waarop uw paspoort verloopt, tenzij de toestemming eerder wordt herroepen. Gegevens met betrekking tot verblijfadres, vluchtnummer etc. moet u wel per reis actualiseren. Indien u van te voren via ESTA geen reistoestemming hebt aangevraagd en verkregen, loopt u het risico dat u vertragingen ondervindt op de luchthaven van aankomst in de VS. In het ergste geval kan u zelfs de toegang tot het land worden geweigerd. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor gevallen waarin u de toegang tot de Verenigde Staten wordt geweigerd en die hun oorzaak vinden in de inhoud, afwezigheid of weigering van een ESTA autorisatie.

3.14 Brandstofheffing- & toeslag Houdt u er rekening mee dat de reissom kan worden verhoogd door stijging van de brandstofkosten. Indien bekend, wordt u hierover bij boeking geïnformeerd. Een nabelasting is ook mogelijk. Tot 6 weken voor vertrek, hebben wij (ongeacht of u de reissom heeft voldaan) het recht de reissom te verhogen in verband met de wijzigingen in o.a. de brandstofkosten. Als u de volledige reissom nog niet heeft voldaan, mogen wij de brandstoftoeslag doorbelasten tot 20 dagen voor de dag van vertrek. De brandstoftoeslag zoals deze bij ons op moment van publicatie bekend was, hebben wij in de gepubliceerde reissom opgenomen als brandstofheffing. Wij verrekenen, indien van toepassing, verlagingen of verhogingen van de brandstoftoeslag vanaf € 4 p.p. per retour, met u of uw reisagent.

3.15 Luchthaven belasting Op sommige buitenlandse luchthavens dient ter plaatse luchthaven belasting en servicecharge te worden betaald. Het gaat doorgaans niet om grote bedragen, het dient echter wel contant worden afgerekend in de plaatselijke valuta. U doet er goed aan hiervoor wat contanten paraat te hebben. Dergelijke belastingen zijn niet in de prijzen inbegrepen.

4. ACCOMMODATIE

4.1 Aantal personen en logés Elke boeking is beperkt tot de deelnemers zoals vermeld in de reisovereenkomst. Bewoning van een accommodatie met meer personen dan in de reisovereenkomst vermeld is niet geoorloofd. Voor accommodaties geldt dat baby’s worden meegeteld voor de maximale bezetting van een accommodatie. Dit is echter niet het geval indien het gaat om een boeking voor een overlandreis, waarbij niet wordt overnacht in een hotel. Voor het bepalen van de reissom tellen baby’s niet mee. Indien u een logé heeft (binnen het maximum toegestane aantal personen) of indien ter plaatse meer personen dan het maximum in het reisaanbod of bevestiging van de reisovereenkomst vermelde aantal personen gebruik wil maken van de accommodatie, dient u dit vooraf aan de accommodatieverschaffer te melden. Deze is niet verplicht om dit toe te staan en kan, indien hij dit wel toestaat, hiervoor extra kosten in rekening brengen. Indien wij constateren dat u in strijd handelt met hetgeen in dit artikel is bepaald, kunnen wij (naar eigen keuze) de reisovereenkomst opzeggen zonder u daarbij schadeloos te hoeven stellen, dan wel extra kosten aan u in rekening brengen.

4.2 Kinderprijzen Voor kinderen gelden speciale kinderprijzen. De maximum leeftijd waarop de kinderprijzen geldig zijn, is afhankelijk van de accommodatie die u kiest. Bij iedere accommodatie staat bij de kinderprijzen een maximum leeftijd aangegeven. Deze kan zelfs oplopen tot 16 jaar. Als er geen kinderprijs bij de door u gekozen accommodatie of reis vermeld staat, dan betalen kinderen de volwassenenprijs. Aan alle reizen dienen minimaal twee personen deel te nemen die de volwassenenprijs betalen (tenzij anders vermeld). Indien slechts één persoon deelneemt die de volwassenenprijs betaalt, wordt voor het eerste kind ook deze prijs in rekening gebracht. Door de scherpe prijsstelling in met name het voor- en naseizoen kan het incidenteel voorkomen dat bv. twee volwassenen en één kind bij het berekenen van de 3x 3-persoonsprijs voordeliger uit zijn dan de 2x 2-persoonsprijs + 1x kinderprijs. In deze gevallen geldt de laagste totale reissom. Eventuele vroegboekkortingen zijn niet geldig in combinatie met baby- en kinderprijzen. Alleen de personen die de volwassenenprijs betalen, ontvangen vroegboekkorting.

4.3 Beschrijving in het reisaanbod De beschrijving van de accommodaties in het reisaanbod is zo objectief mogelijk opgesteld. Indien er afwijkingen zijn tussen de inhoudelijke beschrijving in de brochure of op internet enerzijds en de prijs en/of voorwaarden in de prijstabel/-bijlage of op internet anderzijds, is de prijstabel/-bijlage doorslaggevend. In geval van een verschil in het reisaanbod zoals gepubliceerd in een brochure en reisaanbod zoals gepubliceerd op internet, is dat laatste doorslaggevend. Vanwege bv. de bouw van een accommodatiecomplex kunnen de inrichting en grootte van kamers/appartementen nogal verschillen. Dat maakt het soms moeilijk om een eenduidige beschrijving te maken. De in het reisaanbod bij de accommodaties afgedrukte foto’s geven ook slechts een idee van de inrichting, afmetingen en/of uitzicht. Daarom kan het voorkomen dat de ter plaatse verkregen accommodatie afwijkt van de foto’s in de gids. Uiteraard voldoen de accommodaties wel aan de minimum standaardeisen, zoals beschreven in het reisaanbod. Tenzij anders staat vermeld, kunnen wij geen toezeggingen doen over het uitzicht en de ligging van uw accommodatie. Met name in verstedelijkte gebieden kan het voorkomen dat er geen vrij uitzicht is.

4.4 Indeling van de accommodatie In het reisaanbod komt u de volgende beschrijvingen tegen: • Bad of douche op de kamer: Daar waar in het reisaanbod kamers met bad of douche vermeld staan, is het helaas niet mogelijk al in de bevestiging van de reisovereenkomst of op uw accommodatievoucher te vermelden of uw accommodatie een bad of douche heeft. De bevestiging of het voucher vermeldt slechts “douche”. Ter plaatse verneemt u van welke van de twee uw accommodatie is voorzien.

• Eenpersoonskamer: Wij maken u erop attent dat wanneer u kiest voor verblijf in een eenpersoonskamer, u er rekening mee dient te houden dat deze soms kwalitatief minder en/of minder gunstig gesitueerd is dan een tweepersoonskamer in dezelfde accommodatie.

• Tweepersoonskamer: Bij het reserveren van een tweepersoonskamer kan het voorkomen dat in de bevestiging van de reisovereenkomst of op uw accommodatievoucher een driepersoonskamer (triple room) vermeld staat. Dit betekent echter niet dat u in een driepersoonskamer gehuisvest wordt. Indien u met twee personen reist, krijgt u een kamer voor twee personen.

• Drie- of vierpersoonskamer, Familiekamer of Familiesuite: Als in het reisaanbod een drie- of vierpersoonskamer, familiekamer of familiesuite is vermeld, gaat het in de meeste gevallen (en bij familiekamers in sommige gevallen) om een tweepersoonskamer waar een extra bed, bedbank of stretcher voor de derde of vierde persoon wordt bijgeplaatst. Op uw accommodatievoucher staat een driepersoonskamer (triple) als de kamer voor maximaal drie personen geschikt is of vierpersoonskamer (quadruple) als de kamer voor maximaal vier personen geschikt is. Dit betekent niet dat u in een (grotere) drie- of vierpersoonskamer wordt geplaatst als u met minder dan het maximum toegestane aantal personen boekt.

• Minimale bezetting kamer 3/4-pk 3 pers: Indien u deze of soortgelijke beschrijving in een prijstabel tegenkomt, betekent dit dat voor dit kamertype een minimale bezetting geldt, in dit geval van drie personen. Een verblijf voor twee personen in die kamer kan dan helaas niet als boeking worden geaccepteerd. • Hotelkamers verre bestemmingen: In de prijstabellen voor hotelkamers in verre bestemmingen staan bij de hotels verschillende kamertypes vermeld. Ter verduidelijking; een twee/driepersoonskamer, driepersoonskamer of vierpersoonskamer staat in de regel voor een standaard tweepersoonskamer met de mogelijkheid om resp. een derde of vierde persoon onder te brengen. Er zijn daarbij twee mogelijkheden:

1) veelal staan in de tweepersoonskamer twee queensize bedden of twijfelaars, zodat de kamer in principe geschikt is voor maximaal vier personen. Of u nu met twee of vier personen boekt, u ontvangt dezelfde kamer; wilt u in plaats van een queensize bed een extra bed, dan worden hiervoor vaak kosten berekend.

2) soms wordt op de standaard tweepersoonskamer voor de derde en/of vierde persoon een extra bed (zgn. rollaway, stretcher of bedbank) bijgeplaatst; hiervoor kunnen kosten berekend worden. In de bevestiging van de reisovereenkomst of op uw accommodatievoucher staat het maximaal aantal personen dat op de kamer kan verblijven: double/twin room (max. twee personen), triple room (max. drie personen) en quadruple room (max. vier personen). Dit kan afwijken van het aantal personen dat bij boeking daadwerkelijk per kamer is gereserveerd.

• Appartementen: Over het algemeen bestaat een 1-kamerappartement uit een woon/slaapkamer met hierin een kitchenette of een aparte keuken. Een 2- en 3-kamerappartement bestaat meestal uit een woon/ slaapkamer met kitchenette of aparte keuken en 1, resp. 2 slaapkamers. Voor de exacte indeling verwijzen wij u naar de beschrijving in het reisaanbod/prijsbijlage.

• Zeezicht: Indien u een kamer met zeezicht boekt, houdt dit niet altijd in dat dit een kamer met frontaal zeezicht is. Er is sprake van een zeezichtkamer als de zee te zien is vanaf het balkon.

4.5 Kwaliteit van de accommodatie Voor accommodaties hanteren wij doorgaans de classificatie zoals deze door de betreffende autoriteiten van het land van uw bestemming is toegekend. Niet zelden hanteren deze autoriteiten subjectieve criteria, gebaseerd op de plaatselijke normen en waarden, faciliteiten, sfeer etc. Om het vergelijken van accommodaties voor u makkelijker te maken, geven wij u uit service overwegingen echter een indicatie van de kwaliteit van de accommodatie in termen van comfort en de aanwezige faciliteiten. Dit wordt uitgedrukt met behulp van sterren. De betekenis van de sterclassificaties vindt u hieronder. Vanwege het ontbreken van een standaard classificatie, kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. ***** luxe **** 1e klas *** middenklasse ** toeristenklasse * eenvoudige toeristenklasse Soms wordt door ons gewerkt met halve sterren, bv. ***1/2. Dit wil zeggen dat wij de accommodatie beter vinden dan middenklasse, maar niet goed genoeg voor 1e klas.

4.6 Verzorging

• Logies (LG): Boekt u logies dan regelt u uw maaltijden zelf. Denkt u er wel aan dat banken en winkels veelal gesloten zijn als de aankomstdag een zaterdag of zondag betreft.

• Logies/ontbijt (LO): Bij logies/ontbijt begint de verzorging op de dag na aankomst met het ontbijt en eindigt op de dag van vertrek met het ontbijt. In de tussenliggende periode is alleen het ontbijt bij het arrangement inbegrepen.

 • Halfpension (HP), Volpension (VP): Bij half- en volpension begint de verzorging met (afhankelijk van het tijdstip van aankomst) respectievelijk het diner en/of lunch op de aankomstdag en eindigt op de vertrekdag altijd met het ontbijt. Koffie, drankjes e.d. (behalve koffie en thee bij het ontbijt) zijn niet standaard bij de prijs inbegrepen. In de tussenliggende periode is het ontbijt en het diner (halfpension) dan wel ontbijt, lunch en diner (volpension) bij het arrangement inbegrepen.

• All Inclusive (AI): Bij All Inclusive start de verzorging in vrijwel alle accommodaties vanaf het moment dat u bent ingecheckt en eindigt de verzorging op het moment dat u uitcheckt. Bij de All Inclusive-accommodaties zijn naast volpension (ontbijt, lunch en diner) allerlei extra’s inbegrepen. Dit kan variëren van gratis lokale (non-alcoholische) drankjes en snacks (vaak zoete), tot het gebruik van (water)sportfaciliteiten. Een All Inclusive-arrangement is wel aan spelregels en voorwaarden gebonden. De meest voorkomende vindt u hieronder. Wij wijzen u er op dat de inhoud van de All Inclusive-formules per accommodatie kan verschillen. Wat bij het All Inclusive-arrangement is inbegrepen, staat vermeld in het reisaanbod bij de beschrijving van de accommodatie. Vraag uw reisbureau/ wederverkoper echter uitdrukkelijk om extra informatie en eventuele algemene spelregels en beperkingen met betrekking tot de All Inclusive-formule van de accommodatie van uw keuze. Vanwege de hoeveelheid informatie zijn deze niet allemaal in het reisaanbod opgenomen. Maaltijden worden vaak geserveerd in buffetvorm. Dit wil niet automatisch zeggen dat er volop keus en variatie is, maar is meer een aanwijzing dat maaltijden niet aan tafel geserveerd worden. De classificatie van een accommodatie kan bepalend zijn voor de variatie die u op het gebied van de maaltijden mag verwachten. Vaak hanteert een accommodatie een roulatiesysteem in maaltijdvariatie, waardoor sommige gerechten u na enkele dagen of een week al bekend kunnen voorkomen. Een variatie aan groentes wordt doorgaans niet aangeboden. Eventueel genoemde maaltijdtoeslagen zijn per persoon en per nacht. Indien een à la carte restaurant onderdeel is van het All Inclusive-arrangement, wijzen wij u er op dat hier gemiddeld slechts eenmaal per week gebruik van kan worden gemaakt. Vanwege het doorgaans beperkte aantal tafels, is reserveren vaak verplicht. Er kan voor het à la carte restaurant een extra toeslag in rekening worden gebracht. Het kan voorkomen dat (sommige) drankjes slechts gedurende bepaalde uren of op een bepaalde locatie in het All Inclusive-arrangement inbegrepen zijn. Buiten deze gevallen dient er voor de drankjes betaald te worden. Ook kan het voorkomen dat bepaalde lokale alcoholische drankjes gratis zijn, maar dat buitenlands gedistilleerde drankjes alleen tegen betaling verkrijgbaar zijn. De (vaak beperkte) inhoud van een minibar valt niet onder het All Inclusive-arrangement, tenzij dit uitdrukkelijk aangegeven. Indien watersportfaciliteiten of duikactiviteiten in het All Inclusive-arrangement zijn inbegrepen, dient u er rekening mee te houden dat dit vanwege de vaak grote belangstelling ter plaatse gereserveerd moet worden en/of gebruik ervan niet altijd mogelijk is. Aan het gebruik van (water)sportfaciliteiten kunnen bovendien voorwaarden verbonden zijn zoals bv. het slechts onder begeleiding gebruiken, het hebben van een vereist certificaat of het gebruiken gedurende een beperkt aantal uren per dag. Hoewel deze informatie zo zorgvuldig mogelijk is samengesteld, kan het voorkomen dat gedurende het seizoen wijzigingen in gepubliceerde tijden van eten en drinken optreden. Ook kan het gebruik van bepaalde faciliteiten worden aangepast. U wordt door de accommodatieverschaffer over de details geïnformeerd. Wij hebben hierop geen invloed en aanvaarden daarvoor dan ook geen verantwoordelijkheid.

• Algemeen: Het ontbijt wordt normaal gesproken verzorgd vóór 10.00 uur. In kleinere accommodaties hanteert men vaak vaste etenstijden. In drukke periodes is het mogelijk dat het diner en/of ontbijt in twee zittingen worden geserveerd. In het laagseizoen van de bestemming kan de variëteit van de maaltijden en/of drankjes minder groot zijn. In veel hotels gelden voor de avondmaaltijden kledingvoorschriften. Er wordt dan verwacht dat u in gepaste kleding bij het diner verschijnt (heren in lange broek, shirt en dichte schoenen, dames in broek of rok/jurk; geen bad- of strandkleding). In sommige 5-sterren en 4-sterren hotels dienen de heren zelfs in een colbert aan het diner te verschijnen. Denkt u hierbij ook aan eventuele kerst- of oudejaarsdiners. Houd u hiermee rekening bij het inpakken van uw bagage. Het kan voorkomen dat u met meerdere gasten aan dezelfde tafel eet. Indien u een late heenvlucht en/of vroege terugvlucht heeft, waardoor u het diner op de eerste dag en/of het ontbijt op de laatste dag en/of andere drankjes en hapjes mist, kan geen restitutie van niet genoten maaltijden en versnaperingen plaatsvinden. Het is ook mogelijk dat u bij late aankomst op de heenreis een koude schotel aangeboden krijgt in plaats van een diner, omdat het restaurant dan al gesloten is. Indien er weinig gasten dineren, kan het voorkomen dat de maaltijden worden uitgeserveerd in plaats van dat ze in buffetvorm zijn. In sommige gevallen (zoals in het laagseizoen of bij een relatief lage bezetting van de accommodatie) kan de uitbater van het restaurant besluiten om de maaltijdverzorging in het algemeen te wijzigen van buffet naar keuzemenu of vice versa. Indien er melding wordt gemaakt van een keuzemenu kan dit ook inhouden dat u alleen een keuze wordt aangeboden bij het hoofdgerecht. Wij hebben hierop geen invloed. Voor baby’s en kinderen bestaan vaak geen speciale maaltijden, alleen porties worden aangepast. Indien deze wel worden geserveerd, dienen zij direct aan de accommodatieverschaffer betaald te worden. Verder heeft elk land zijn eigen eetgewoontes zoals veel salades, koude of lauwe gerechten. Indien u ontevreden bent over de maaltijden kunnen wij daar geen oordeel over geven daar smaak en kwaliteit veelal persoonlijk zijn. Het is in veel hotels en accommodatiecomplexen niet toegestaan zelf meegebrachte drank(jes) of etenswaren mee te nemen op de kamers. Dit is namelijk doorgaans een belangrijke bron van inkomsten voor de accommodatieverschaffer. Daarnaast is dit verbod ook bevorderlijk voor de hygiëne omdat eventueel ongedierte dan niet wordt aangetrokken.

• Ontbijt in de Verenigde Staten: Het ontbijt maakt in Noord Amerika geen onderdeel uit van het hotelcontract en kan op elk willekeurig moment door de hotelier worden ingetrokken zonder ons hiervan op de hoogte te stellen. Wij zullen ons inspannen om u over deze situaties zo goed mogelijk te informeren, maar indien een hotelier besluit het gratis ontbijt in te trekken, kunnen wij hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.

4.7 Aankomst en vertrek In het algemeen is uw accommodatie op de dag van aankomst tussen 14.00-18.00 uur beschikbaar. In drukke periodes kan het echter voorkomen dat uw accommodatie op een later tijdstip beschikbaar is. Indien u denkt na 18.00 uur of met veel vertraging te arriveren is het noodzakelijk dit aan de accommodatieverschaffer te melden. Indien u op een andere dag dan de geplande dag aankomt of vertrekt, dient u dit te allen tijde aan ons en de accommodatieverschaffer te melden. Indien u in deze gevallen verzuimt de accommodatieverschaffer en, in voorkomend geval, ons hierover in te lichten, garanderen wij niet meer de beschikbaarheid van uw accommodatie. Bij aankomst op zaterdagmiddag of zondag dient u er rekening mee te houden dat winkels en banken gesloten kunnen zijn. Daarnaast is het bij eigen vervoer reizen, busreizen, campingvakanties en fietsvakanties binnen Europa niet altijd mogelijk om een dag later aan te komen, indien dit bv. een zon- of feestdag is, omdat dan de receptie gesloten kan zijn. Op de laatste dag van uw verblijf dient u uiterlijk tussen 10.00-12.00 uur de accommodatie vrij te geven. Deze regels zijn internationaal. Afwijken van de genoemde tijden waarop u de accommodatie betrekt of verlaat is slechts na overleg met de accommodatieverschaffer mogelijk. Indien u de accommodatie bij aankomst nog niet kunt betrekken of bij vertrek al iets eerder moet vrijgeven, kunt u uw bagage over het algemeen afgeven bij de receptie. Dit doet u echter geheel voor eigen risico. Doorgaans kunt u, terwijl u wacht, al/nog wel gebruik maken van alle faciliteiten die de accommodatie biedt, zoals het zwembad. Soms kan dit slechts tegen betaling van een geringe vergoeding. Dit geldt ook voor gasten die doorreizen naar een andere bestemming/eiland en op de (boot)verbinding wachten. Indien u, anders dan door onze schuld, later dan oorspronkelijk gepland op uw accommodatie aankomt of eerder de accommodatie moet verlaten, bestaat geen recht op restitutie van niet genoten overnachtingen, maaltijden, diensten en faciliteiten.

4.8 Hinder door bouwactiviteiten De vraag naar de populaire vakantiebestemmingen neemt toe. Om deze reden wordt er ter plaatse nog steeds gebouwd, worden nieuwe wegen aangelegd etc. Indien het werkzaamheden betreft welke in opdracht van derden of bv. een gemeentelijke instantie (openbare werken) worden uitgevoerd, zijn wij hiervoor niet verantwoordelijk. Indien de werkzaamheden plaats vinden in de door u gekozen accommodatie zullen wij u te allen tijde proberen tijdig te informeren en een passende oplossing aan te bieden. Het kan echter voorkomen dat u met bouwwerkzaamheden wordt geconfronteerd waarvan ook wij niet op de hoogte waren. Enige overlast door bouwactiviteiten kan dan ook niet helemaal worden uitgesloten.

4.9 Nieuwbouw Nieuwbouw biedt voor u voor- en nadelen. Het eerste jaar profiteert u vaak van relatief voordelige prijzen voor een spiksplinternieuwe accommodatie. Daar staat tegenover dat u rekening dient te houden met afrondende werkzaamheden, jonge of juist afwezigheid van aanplant en het nog niet gereed zijn van bepaalde aanvullende faciliteiten zoals bv. winkeltjes, fitnessruimten en zwembaden. De vermelde openingsdatum bij nieuwe accommodaties is altijd een geplande openingsdatum. Door allerlei omstandigheden waar wij geen invloed op kunnen uitoefenen (zoals het weer en trage vergunningsprocedures) kan het voorkomen dat de accommodatie of daarbij behorende faciliteiten later openen dan in de publicatie vermeld staat. Wij zullen ons inspannen om u hierover zoveel mogelijk te informeren.

4.10 Parkeren Bij bestemmingen die u met uw eigen auto kunt bereiken geven wij (vrijblijvend) zoveel mogelijk informatie over de aanwezigheid van parkeergarages of (privé)parkeerplaatsen bij accommodaties. Deze parkeerplaatsen zijn niet gratis, tenzij dit expliciet in het reisaanbod staat vermeld. Overigens zal voor eventuele meerdere voertuigen altijd moeten worden betaald. Voor zover wij bekend zijn met (een indicatie van) de parkeerkosten, zullen deze worden aangegeven. Deze kosten kunnen echter aan verandering onderhevig zijn en dienen ter plaatse voldaan te worden. De kosten voor een parkeerplaats dienen ter plaatse voldaan te worden. Een parkeerplaats kan doorgaans niet worden gereserveerd. Het parkeren, zowel op privé-terrein als op openbare parkeerplaatsen, geschiedt altijd op eigen risico. Bij sommige accommodaties of in autovrije plaatsen, dient u uw auto te parkeren in een nabijgelegen garage of parkeerplaats.

4.11 Huisdieren Huisdieren die mee gaan op reis, dienen altijd bij boeking te worden opgegeven. Vaak zal dit door ons aangevraagd moeten worden bij de accommodatieverschaffer en, indien van toepassing, de vervoerder. Hiervoor worden administratiekosten berekend. Omdat huisdieren vaak niet zijn toegestaan, boekt u onder een ontbindende voorwaarde. Indien het meenemen van een huisdier is toegestaan, dient u er rekening mee te houden dat uw huisdier alleen op de kamer of in het appartement en niet in de openbare ruimtes van de accommodatie welkom is. Wij kunnen carapatiënten niet garanderen dat de accommodaties waar huisdieren niet zijn toegestaan, ook altijd ‘huisdiervrij’ zijn. De eventuele verblijfskosten die verbonden zijn aan het huisvesten van een huisdier dienen ter plaatse te worden voldaan. Deze kosten worden vooraf door ons aan u doorgegeven. Voor het reizen met honden, katten en fretten is binnen de EU een EU-paspoort noodzakelijk. Tevens dienen zij te zijn ingeënt tegen hondsdolheid en te zijn voorzien van een identificatie (chip). Een aantal Europese landen stelt daarbij nog enkele aanvullende eisen, zoals een bloedtest maximaal welke 6 maanden voor vertrek dient te zijn afgenomen. Sommige niet EU-landen stellen zeer strenge eisen bij het toelaten van dieren, bv. niet eerder dan na een langdurig verblijf in quarantaine. Behoort uw huisdier tot een beschermde soort, dan moet u ook beschikken over CITES-documenten. Informeer tijdig bij uw reisbureau of de ambassade van het land van bestemming welke exacte toelatingseisen er zijn.

4.12 Airconditioning Ook in de meeste vakantielanden wordt men milieu- en energiebewuster. Wanneer in het reisaanbod is vermeld dat een bepaalde accommodatie over airconditioning beschikt, zal deze over het algemeen alleen in de warmste periodes functioneren en op die uren van de dag, dat daar de meeste behoefte aan is. Een airconditioning of fan/ventilator is niet altijd geruisloos. In veel accommodaties bevindt de airconditioning zich alleen in de slaapvertrekken. Indien de airconditioning ter plaatse dient te worden betaald aan de accommodatieverschaffer, dan is dit in het reisaanbod vermeld. In dat geval variëren de kosten per accommodatie tussen € 6 en € 15 per dag. Deze bedragen zijn slechts een indicatie.

4.13 Balkon/terras In het reisaanbod staat vaak vermeld dat de accommodatie is voorzien van een terras (voor de begane grond) of balkon (voor hogere verdiepingen). Indien de aanwezigheid van een Frans balkon is aangegeven, gaat het om een stel naar binnen draaiende deuren op een verdieping, met aan de buitenzijde de balustrade (dus zonder stoelen/tafel). Indien u een kamer met balkon heeft geboekt, dient u er rekening mee te houden dat de balkons in de meeste gevallen te weinig ruimte bieden om hier op te liggen/zonnen. Veelal passen hierop slechts één of twee stoelen zonder tafeltje. De grootte van de balkons verschilt per accommodatie en zelfs dezelfde accommodatie kan verschillende formaten balkons hebben.

4.14 Bedden De bedden in de accommodaties hebben doorgaans een lengte van 1.80 m. Het kan dus voorkomen dat zij niet berekend zijn op lange reizigers. Houd u daar rekening mee. Als u een kamer reserveert waar plaatsing van een extra bed voor de derde en eventueel vierde persoon mogelijk is, kan dit extra bed een opklapbed, divanbed, slaapbank of stretcher zijn. Deze kunnen vaak alleen in de woonkamer van een accommodatie worden geplaatst en kunnen daarmee ten koste van de leefruimte gaan. De bedden op uw vakantiebestemming kunnen minder comfortabel zijn dan u thuis gewend bent. Uitsluitend het in de tekst genoemde aantal bedden (normaal formaat) staat ter beschikking. In het algemeen geldt dat er geen kinderbedjes of kinderstoelen beschikbaar zijn. Voor kinderen die gebruik maken van de speciale kinderprijs, zal in hotels een extra (kinder)bed op de 2-persoonskamer van 2 volbetalende begeleiders worden bijgeplaatst. U kunt bij boeking navragen of uw accommodatie over kinderbedjes beschikt. In drukke periodes kan het voorkomen dat het aantal kinderen/baby’s het aantal beschikbare kinderbedjes in uw accommodatie overstijgt en dat wij u moeten teleurstellen. Kosten voor het kinderbedje dienen altijd ter plaatse aan de accommodatieverschaffer te worden betaald.

4.15 Kookfaciliteiten en inrichting De meeste appartementen, bungalows en villa’s hebben een open keuken of kitchenette: een niet afgeschermd gedeelte van de woonkamer, waarin zich een koelkast, een kooktoestel (gas of elektrisch) en een klein aanrecht bevinden. In veel gevallen zijn keukens en kitchenettes slechts geschikt voor het bereiden van eenvoudige maaltijden. Dit vereist soms wat improvisatie omdat (typisch Hollandse) attributen waar u thuis aan gewend bent, zoals een kaasschaaf, koffiefilter, afwasborstel, waterkoker en een goede blikopener niet altijd aanwezig zijn. Ook bestaat het kooktoestel doorgaans maar uit twee kookplaten waarvan er één als warmhouder dient. De inrichting van de accommodatie en de kwaliteit van bv. het interieur en het sanitair kan dus eenvoudiger zijn dan u thuis gewend bent.

4.16 Schoonmaak en linnengoed

• Algemeen: Uw accommodatie wordt bij aankomst schoon opgeleverd. Houd u er rekening mee dat, indien schoonmaak in het reisaanbod is inbegrepen, de wijze waarop wordt schoongemaakt voldoende is, maar soms een andere invulling krijgt dan u thuis gewend bent. Dit houdt onder meer in dat er geen grote schoonmaak zal plaatsvinden. Bij hotels is de schoonmaak vrijwel altijd dagelijks. Op zon- en feestdagen wordt er echter vaak niet schoongemaakt. Indien schoonmaak in het reisaanbod is inbegrepen en u bent niet tevreden over de kwaliteit van de schoonmaak, dient u dit te allen tijde direct aan de accommodatieverschaffer te melden. Deze kan dan nog tijdens uw verblijf maatregelen nemen. Wij adviseren om wat hand- en theedoeken mee te nemen, zelfs als huishoudlinnen in de reis is inbegrepen. Als in het reisaanbod is vermeld dat u ter plaatse bed- en huishoudlinnen kunt huren, is het verstandig dit reeds bij de boeking op te geven. Soms bent u verplicht ter plaatse het bedlinnen te huren. Ook dit wordt, met vermelding van de kosten, in het reisaanbod vermeld. Indien in het reisaanbod staat vermeld dat het linnengoed eenmaal per week wordt verwisseld, dan betekent dit dat aan het einde van de week het linnengoed verschoond wordt. Blijft u slechts een week dan wordt er dus tijdens uw verblijf geen linnengoed verwisseld.

• Voor zon- en verre bestemmingen: Het schoonmaken van de accommodatie is inbegrepen bij het arrangement, tenzij anders is vermeld. Indien de schoonmaak is inbegrepen, dient u zelf de badkamer en keuken schoon te houden. Hoe hoger de sterclassificatie van de accommodatie, des te hoger zal de frequentie zijn waarmee de (overige) schoonmaak en de wissel van beddengoed en handdoeken plaatsvindt.

• Overland: De dagelijkse schoonmaak van uw appartement of bungalow is niet inbegrepen tenzij anders is vermeld in het reisaanbod. Soms worden verplicht schoonmaakkosten in rekening gebracht. In andere gevallen heeft u de keuze om de schoonmaak zelf te doen, of dit, tegen betaling, te laten doen. Welke situatie aan de orde is staat aangegeven in het reisaanbod.

 4.17 (Geluids)overlast Veel populaire bestemmingen zijn in het hoogseizoen en tijdens vakantieperiodes (ook die van het land zelf) erg druk. Veel hotels en appartementencomplexen organiseren overdag en ’s nachts allerlei sportieve en gezellige activiteiten zoals live-muziek of disco’s. Sommige (hotel)bars sluiten pas diep in de nacht of in de vroege ochtend wanneer de laatste gasten weggaan. De normen van geluidsoverlast zijn in vakantielanden toleranter dan in Nederland, ook omdat de bevolking in die landen later leeft dan bij ons gebruikelijk is. Wanneer rust voor u een belangrijk argument voor uw vakantie is, dan dient u uw accommodatie of bestemming met zorg te kiezen. Indien het reisaanbod melding maakt van een ‘levendige omgeving’, een ‘centrale ligging’ of ‘in de nabijheid of op loopafstand van barretjes en restaurants’, dan is er meestal sprake van een gezellige drukte van uitgaansgelegenheden en/of verkeer. Voorts worden animatie en entertainment die in de avonduren op het terrein van de accommodatie worden georganiseerd, zoveel mogelijk in het reisaanbod vermeld. Dit alles kan wel de nodige geluidsoverlast met zich mee brengen. Absolute rust en stilte na middernacht kunnen derhalve niet worden gegarandeerd. Indien u gevoelig bent voor geluidsoverlast raden wij u aan te kiezen voor een accommodatie zonder discotheek of (pool)bar, of een accommodatie die niet dicht bij uitgaansgelegenheden of drukke wegen is gelegen. Helaas kan het ook voorkomen dat medevakantiegangers er een andere opvatting van vakantieplezier en overlast op na houden. Op deze mensen (vooral indien zij niet zijn gehuisvest in uw accommodatie) hebben wij geen invloed en wij zijn derhalve voor hun gedrag niet verantwoordelijk.

4.18 Ongedierte Op verre bestemmingen en in landen rond de Middellandse Zee komt ongedierte (zoals bv. mieren en kakkerlakken) vaker voor dan wij in Nederland gewend zijn. Dit komt doorgaans niet door onvoldoende hygiëne, maar vloeit voort uit klimatologische omstandigheden als luchtvochtigheid en warmte. In dergelijke gevallen raden wij u aan etenswaren te verpakken in plastic zakken en zo mogelijk op te bergen in een koelkast. Wij adviseren u van de aanwezigheid van ongedierte melding te maken bij de accommodatieverschaffer, zodat deze zijn best kan doen u van dit ongewenste bezoek af te helpen. Uiteraard kunt u ook zelf ter plekke een verdelgingsmiddel aanschaffen. Dit doet u wel op eigen risico. Ook de aanwezigheid van (zwerf)katten en honden komt in de genoemde landen voor. De aanwezigheid van deze dieren en ongewenste insecten kan helaas nooit geheel uitgesloten worden.

4.19 Water, elektriciteit, zonne-energie en sanitair Het leidingwater is in de in het reisaanbod genoemde bestemming(en) doorgaans niet bedoeld als drinkwater. In een aantal accommodaties kan het leidingwater en zwembadwater bovendien zout zijn en/of chloor bevatten. De ervaring leert ook dat storingen in de water- en elektriciteitsvoorzieningen kunnen optreden. Oorzaak hiervan ligt veelal bij de gemeentelijke of regionale autoriteiten die tot tijdelijke afsluiting of distributie overgaan, of, wat elektriciteit betreft, aan een overbelasting van het lokale netwerk. Noch uw accommodatieverschaffer, noch wij kunnen voor het ten gevolge hiervan ondervonden ongemak en/of geleden schade aansprakelijk worden gesteld. Voorts wordt de warmwatervoorziening (douchen) en de elektriciteitsvoorziening soms geregeld door middel van zonne-energie. Dit betekent dat bij minder mooi weer of veelvuldig gebruik van (warm) water en/of stroom in de/het accommodatie(complex), deze voorziening niet toereikend zal zijn. De capaciteit van water in zuidelijke en warme landen is bovendien beperkter en uit milieuoverwegingen niet in dezelfde mate zo vanzelfsprekend als wij in Nederland gewend zijn. Indien in het reisaanbod gesproken wordt van een bad, kan het voorkomen dat een stop niet aanwezig is. Dit wordt gedaan uit het oogpunt van water- en energiebesparing. Een douchegordijn is onbekend in veel landen, waardoor wateroverlast af en toe voorkomt. (Toilet)papier zal doorgaans niet mogen worden doorgespoeld in de sanitaire voorzieningen en zult u in de prullenbak moeten deponeren. In de meeste appartementen of bungalows is het basisenergiegebruik bij de reissom inbegrepen. Mocht u dit basisverbruik (gebaseerd op ‘normaal’ energiegebruik) overschrijden, dan dient u de extra kosten ter plaatse te betalen.

4.20 Resortfee en kluishuur Diverse hotels (vooral in de Verenigde Staten) brengen een zogenaamde “resortfee” in rekening. De resortfee geldt over het algemeen per dag, per persoon en u bent verplicht deze ter plaatse te betalen. Ook de huur van een kluisje in de kamer is in diverse accommodaties verplicht. Daar waar een verplichte resortfee en/of kluishuur bij het samenstellen van het reisaanbod bekend was, is dit daarin vermeld. De hoogte van de resortfee en/of kluishuur kan aan verandering onderhevig zijn.

4.21 Parasols en ligbedden In het reisaanbod wordt vaak melding gemaakt van de aanwezigheid van parasols of ligbedden. Het aantal beschikbare parasols en ligbedden is meestal niet toereikend voor het aantal verblijvende gasten in de accommodatie. De vraag is vaak groter dan het aanbod, zeker bij grotere accommodaties, zodat u wellicht teleurgesteld moet worden.

4.22 Verplichte toeslag Kerst & Nieuwjaarsdiner Veel accommodaties hanteren voor speciale feestdagen als Kerst (mogelijk beide Kerstdagen) en Nieuwjaar een verplichte toeslag voor een Kerst- en/of Nieuwjaarsdiner. Omdat deze diners per accommodatie verschillen, kunnen wij niet aangeven uit hoeveel gangen dit bestaat en/of dit een uitgebreider en/of een extra feestelijk diner is.

5. LOKALE FACILITEITEN, ENTERTAINMENT, EXCURSIES EN ACTIVITEITEN

5.1 Gebruik van faciliteiten (algemeen) In het reisaanbod zijn soms prijzen vermeld van sportfaciliteiten, sauna, zwembaden en andere faciliteiten van een accommodatie of in de omgeving. Dit houdt niet in dat de overige faciliteiten zoals minibar, gebruik van spelletjes of TV-kanalen, discotheek e.d. gratis zijn, tenzij dit uitdrukkelijk is vermeld. Openingstijden en –dagen van faciliteiten verneemt u ter plaatse. U dient er rekening mee te houden dat het animatiepersoneel (indien aanwezig), babysitters en crècheleidsters veelal alleen de taal spreken van het land waar de accommodatie is gelegen en/of van de grootste groep aanwezige gasten. Indien dit anders is, staat dit in het reisaanbod vermeld.

5.2 Animatie en entertainment In bepaalde complexen wordt een zogenaamd animatie- programma aangeboden, waaraan door gasten kan worden deelgenomen. Deze animatie is doorgaans voor volwassenen. Er is alleen animatie voor kinderen (4-12 jaar) indien dit nadrukkelijk in het reisaanbod vermeld staat. Voor kinderen jonger dan 4 jaar wordt doorgaans geen programma aangeboden. In sommige accommodaties is het verplicht dat (kinderen) voor deelname de gevoerde taal machtig zijn. Entertainment is een meer passieve activiteit dan animatie, en een actieve deelname is doorgaans niet mogelijk. Hierbij moet u denken aan bv. een muzikaal avondprogramma.

5.3 Afgelasting animatie en entertainment; aanbod faciliteiten Om welke reden dan ook (bv. vanwege het laagseizoen, gebrek aan belangstelling of weersomstandigheden) kan besloten worden dat bepaalde onderdelen van animatie of entertainment geen doorgang zullen vinden of dat bepaalde faciliteiten niet of slechts beperkt aangeboden kunnen worden. Denk hierbij ook aan babysit, crèche, een a-la-carte-restaurant, thema-avond, dansavond, sauna, jacuzzi, zwembad, discotheek, fitness, tennisbaan, watersportfaciliteiten of winkels. Voorts dienen er af en toe onderhoudswerkzaamheden plaats te vinden in accommodaties die het gehele of een groot deel van het jaar geopend zijn en kan dit reden zijn voor het tijdelijk niet aanbieden van een faciliteit. Deze maatregel komt doorgaans de veiligheid of hygiëne ten goede. Wij zijn voor dit alles niet verantwoordelijk en vragen hiervoor uw begrip.

5.4 Activiteiten zoals excursies Eventueel in het reisaanbod genoemde en/of lokaal te boeken activiteiten of diensten zoals bv. excursies, rondleidingen, evenementen, bezichtigingen en sporten/sportcursussen (bv. zwemlessen, raften en duiken) worden buiten onze invloedsfeer aangeboden. Uw reisadviseur kan u hier meer over vertellen. Wij of onze vertegenwoordiger in het buitenland publiceren en bemiddelen slechts uit service overwegingen. Plaatselijke agenten of organisatoren zijn aansprakelijk en verantwoordelijk voor de organisatie en uitvoering van deze activiteiten. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor ter plaatse geboekte activiteiten. Laat u zich daarom goed informeren over deelname aan dergelijke activiteiten alvorens u hiertoe een besluit neemt, ook indien u een doorlopende reisverzekering heeft. Soms is een aanvullende verzekering noodzakelijk. Op de relatie tussen u en ons zijn kunnen wij wat betreft de hier bedoelde activiteiten geen aansprakelijkheid aanvaarden. Lokale activiteiten zijn altijd onder voorbehoud van voldoende deelname. Of ze plaatsvinden is daarnaast vaak afhankelijk van seizoens- en weersinvloeden, maar kunnen ook om andere redenen geannuleerd zijn of worden. In het kader van onze bemiddelingsrol vermelden wij zoveel mogelijk informatie over lokale prijzen van activiteiten, diensten en producten zoals liftpassen. Hoewel wij deze gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzamelen in samenwerking met bv. lokale VVV’s, betreft het slechts een indicatie. Deze activiteiten, diensten en producten vallen namelijk buiten de georganiseerde reis, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.

5.5 Duiken Wij raden u uitdrukkelijk af om te gaan duiken indien u astma, long-, hart- en/of oorproblemen heeft. Daarnaast is het vanuit medisch oogpunt sterk af te raden om binnen 12 uur na aankomst van uw vlucht of binnen 24 uur voor aanvang van uw terugvlucht duikactiviteiten te ondernemen. Uw huisarts kan u hier meer informatie over geven.

5.6 Waarborgsom Het kan voorkomen dat u bij een accommodatie of bij een verhuurder van materialen (zoals fietsen, watersportmateriaal of auto’s), bij aankomst verplicht wordt een borgsom (garantie) af te geven. Doorgaans dient dit te gebeuren door middel van debitering van een creditcard, maar andere manieren zijn ook mogelijk, zoals het afgeven van een paspoort, rijbewijs, bankpas, cheque of contant geld. Dit staat niet altijd in het reisaanbod vermeld. Op de dag van vertrek of bij het retourneren van de materialen zal deze garantie, na controle van uw accommodatie of de materialen op schade, teruggegeven worden. Indien de garantie is afgegeven met een credit card zal deze weer gecrediteerd worden. Indien de garantie in contanten is afgegeven, zal dit bedrag aan u worden teruggeven. Dit alles na aftrek van de eventueel te betalen kosten voor schade aan het gehuurde of vermissing van inventaris, het verbruik van gas, licht, water, extra schoonmaakkosten, wisseling beddengoed etc. (voor zover dit laatste niet al bij de reis-/huursom was inbegrepen). Denk er aan dat u – indien u op de laatste dag van uw verblijf ’s ochtends vroeg vertrekt – de avond tevoren al verzoekt om een controle van het verblijf en teruggave van de borgsom. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gehouden voor het ten onrechte achterhouden van de gehele of een deel van de garantie, noch voor de situatie dat u bent vergeten uw garantie terug te vragen. Dit alles is een zaak tussen u en de accommodatieverschaffer/dienstverlener. Wij kunnen hierbij ook niet bemiddelen.

5.7 Gebruik van zwembaden en stranden In sommige zwembaden is het dragen van een badmuts om hygiënische redenen verplicht gesteld en is het zwemmen in surfbroek, boxershort, T-shirt, of ingesmeerd met zonnebrandolie of creme, verboden. In verband met het voorkomen van overlast zijn in het zwembad balspelen en het gebruik van luchtbedden etc. doorgaans verboden. Op sommige stranden moet worden betaald voor toegang tot het strand of bent u verplicht een strandstoel te huren indien u van het strand gebruik wilt maken.

6. AUTOHUUR

6.1 Huurperiode Autohuur wordt altijd per etmaal (24 uur) berekend. Wanneer u bv. uw huurauto op maandag om negen uur ’s ochtends afhaalt voor een huurperiode van drie dagen, dan eindigt de huurperiode op donderdag om negen uur ’s ochtends. Levert u de huurauto later in, dan wordt er een extra dag berekend. Indien u uw huurauto vóór het eind van de huurperiode inlevert, bestaat er geen recht op restitutie van de niet genoten huurperiode. Indien u de huurauto op een andere dan de overeengekomen locatie inlevert, worden er ter plaatse extra kosten in rekening gebracht. Let op dat de duur van de huurperiode aansluit bij uw vluchttijden. Informeert u vooraf naar de voorwaarden van de verhuurder om teleurstellingen achteraf te voorkomen.

6.2 Autotypes Alle in het aanbod vermelde automerken en types zijn slechts voorbeelden. Het kan zijn dat u ter plaatse een huurauto van een ander merk of ander type in ontvangst neemt. De auto zal echter wel van dezelfde categorie zijn als door u gereserveerd. Mocht deze auto niet alle passagiers en bagage kunnen vervoeren, adviseren wij u tegen meerprijs een grotere (of extra) auto te reserveren.

6.3 Ophalen van de auto De huurauto moet doorgaans op de luchthaven worden opgehaald. Meestal bevindt de auto zich op enige afstand van het luchthavengebouw en dient u gebruik te maken van shuttlebusjes, taxi’s of andere transportmogelijkheden om de verhuurlocatie te bereiken. Het komt ook voor dat huurauto’s bij een stadskantoor moeten worden opgehaald. Indien in het aanbod uitdrukkelijk is vermeld dat de auto bij uw vakantieadres is of wordt afgeleverd, wordt u in het algemeen bij uw accommodatie opgehaald. Daarna neemt u uw huurauto bij de verhuurlocatie op de luchthaven of in de stad in ontvangst, c.q. levert u de auto daar weer in. Nadere details met betrekking tot het inleverpunt van de huurauto bespreekt u ter plaatse zelf met het verhuurbedrijf.

6.4 Credit card verplicht Voor alle autohuur geldt dat een internationaal geaccepteerde creditcard verplicht is. Deze wordt gebruikt voor het ter plaatse voldoen van een eventuele waarborgsom (zie ook artikel 9.6) en/of het betalen van eventuele extra’s. Een ander betaalmiddel wordt in de regel niet geaccepteerd. Soms kan ook een cash waarborgsom worden voldaan.

6.5 Verzekeringen Indien u van plan bent om met de auto de landsgrens te overschrijden, dient u na te gaan of dit toegestaan is. Informeert u ter plaatse naar de verzekeringsvoorwaarden en met name wat er wel en niet onder de dekking valt. Zo is het mogelijk dat er bij een reeds inbegrepen CDW verzekering (Collision Damage Waiver; dekt schade aan het voertuig) een bepaald bedrag als eigen risico blijft bestaan. Dit kunt u soms ter plaatse afkopen door het afsluiten van een zogenaamde ‘super’ CDW-verzekering (soms heeft dit een andere naam). In het geval van schade aan, een ongeval met, of diefstal of het verloren gaan van de auto, dient u altijd een politierapport, een schaderapport en een kopie van uw identiteitsbewijs te overhandigen aan de verhuurder. U dient de autoverhuurmaatschappij direct in kennis te stellen van een incident of ongeval. Wij raden u aan dat u bij het ophalen van de auto altijd controleert of deze in orde is. Dit is voor uw eigen veiligheid en om onenigheid over reeds bij het ophalen van de auto bestaande schade te voorkomen. Denkt u bij de controle met name aan de benzinestand (is de tank vol?), aanwezigheid van het reservewiel, lak- en krasschade, etc. Indien de auto bij ontvangst niet in orde is, dient u hiervan direct bij de autoverhuurder een aantekening te laten maken en bewijs hiervan te verkrijgen. Houdt u er tevens rekening mee dat banden. Bodem, en glasschade nooit is meeverzekerd. De schadeverzekering zal nimmer uitkeren in geval bestuurder onder invloed van alcohol, medicijnen of drugs verkeerde of roekeloos (rij)gedrag verweten kan worden. De diefstalverzekering dekt geen schade in het geval de sleutels in de auto zijn achtergebleven. Evenmin bestaat er dekking tegen het tanken van de verkeerde soort brandstof. Laat u zich vooraf goed informeren over de afgesloten verzekering, zodat u weet waar u aan toe bent.

6.6 Brandstof en extra’s Het kan voorkomen dat u bij in ontvangst name van de auto reeds voor een volle tank brandstof dient te betalen. In dit geval kunt u de auto met een lege tank retourneren. Indien uw auto bij in ontvangst name reeds is volgetankt, dient u de auto eveneens met een volle tank weer in te leveren. Doet u dit niet, dan worden de brandstof- en servicekosten achteraf alsnog bij u in rekening gebracht. Alle genoemde extras welke bij de autohuur staan genoemd zijn exclusief lokale belastingen.

6.7 Schade aan de huurauto Indien er tijdens de huurperiode schade is ontstaan aan de auto, komen de financiële gevolgen daarvan rechtstreeks voor uw rekening en dient u dit zelf met het autoverhuurbedrijf af te wikkelen. Wij spelen daarin geen rol. U zult ons vrijwaren tegen eventuele vorderingen van het autoverhuurbedrijf of derden in verband met dergelijke schade.

6.8. Rijbewijzen Controleert u vooraf of in het land van bestemming uw rijbewijs geldig is of dat aanvullende acites noodzakelijk zijn. Met name in landen buiten Europa is soms een internationaal rijbewijs noodzakelijk. Dit is niet meer dan een vertaling van uw rijbewijs en kan o.a. bij de ANWB tegen een geringe vergoeding worden verkregen. Het kan u veel ellende besparen wanneer u dit soort zaken op orde heeft.

7. VERZEKERINGEN EN AANSPRAKELIJKHEID REIZIGER

Wij raden u dringend aan een goede reis(bagage)-, ongevallen-, ziektekosten en annuleringsverzekering af te sluiten. Een ongeval zit immers in een klein hoekje. Een goede verzekering met een uitgebreide (buitenland) dekking kan u in geval van schade, letsel of ziekte een hoop onnodige kosten en ellende besparen. Uw eigen specifieke situatie (zoals uw bestemming en de daar te ondernemen activiteiten e.d.) bepaalt de noodzaak of wenselijkheid van het afsluiten van een reis-, ongevallen-, ziektekosten en/ of annuleringsverzekering en de benodigde dekking. Uw reisagent of onze afdeling klantenservice kan u hier over adviseren.

U dient uw accommodatie ‘als een goed huisvader’ en volgens bestemming te gebruiken en te onderhouden. U bent aansprakelijk voor alle verlies van en/of schade aan de accommodatie en/of inventaris, tenzij deze schade en/of dit verlies niet uw schuld is of anderszins voor uw rekening komt. Indien u of personen waar u verantwoordelijk voor bent, zich zodanig gedragen dat daardoor schade ontstaat, zich niet aan de huisregels van de accommodatieverschaffer of vervoerder houden, derden hinderen in het genot van hun reis, of anderszins overlast veroorzaken, behouden wij dan wel de accommodatieverschaffers of vervoerders zich het recht voor u de toegang tot uw accommodatie of het vervoermiddel te ontzeggen of u daaruit te (laten) verwijderen. Bovendien kunnen wij in dat geval de met u gesloten reisovereenkomst opzeggen wegens gewichtige omstandigheden. Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor het handelen of nalaten van andere gasten.

8. DIVERSEN

8.1 Gebruik credit card In een aantal landen is bij het gebruik van een credit card in plaats van een handtekening steeds vaker de pincode vereist. Bv. in Portugal en Spanje is bij betalen in winkels, tankstations, hotels en restaurants een handtekening vaak niet meer voldoende. Derhalve is het van belang dat kaarthouders, waaronder wellicht u als vakantieganger, de pincode van hun credit card onthouden (maar in geen geval ergens noteren!).

8.2 Uw mobiele telefoonnummer Bij het maken van uw boeking wordt om uw mobiele telefoonnummer gevraagd. In geval van calamiteiten kunnen wij u dan snel bereiken. Indien wij u in een dergelijk geval niet kunnen bereiken, omdat u geen mobiel nummer heeft verstrekt, dit onjuist is of indien uw telefoon uit staat, komt dit geheel voor uw risico.

8.3 (Niet) Roken Aan boord van zowel touringcars, treinen als vliegtuigen is het verboden te roken. Dit verbod geldt in veel landen tegenwoordig eveneens in publieke ruimtes en horeca. In de meeste landen binnen de EU, in Noorwegen, Zwitserland, IJsland en Liechtenstein geldt dat het soms ook verboden is te roken op hotelkamers en in openbare ruimtes van het hotel. Meer en meer landen voeren een algemeen landelijk rookverbod in. U dient hier rekening mee te houden. Het invoeren van een dergelijk verbod is geen reden om uw boeking kosteloos te annuleren of te wijzigen vanwege verminderd (rook)genot.

8.4 Informatie van derden Toeristiek (www.toeristiek.nl) biedt onafhankelijke en objectieve bestemmingsinformatie. Hier kunt u aanvullende informatie vinden over aspecten van een plaats of accommodatie die belangrijk voor u zouden kunnen zijn. Zo verschaft Toeristiek vaak informatie over de locatie van luchthavens en stranden, de eventuele aanwezigheid van een (druk) uitgaansleven, de samenstelling van nationaliteiten in een accommodatie e.d. De gegevens in de Toeristiek kunnen echter achterhaald zijn. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de informatie die u bij Toeristiek aantreft, noch voor bestemmingsinformatie die in publicaties of websites van andere derde partijen is opgenomen.

8.5 Informatie in reisgidsen Met het publiceren van het reisaanbod komen alle informatie en gegevens uit eerdere publicaties te vervallen. De reisbrochures en de daarbij behorende prijsbijlagen worden enkele malen per seizoen gedrukt. Daardoor kan het voorkomen dat de informatie die daarin is opgenomen niet meer geheel actueel is op het moment dat u de reisbrochure of prijsbijlage raadpleegt. De informatie die door een reisagent of een callcenter aan u wordt doorgegeven of op onze websites is te vinden, prevaleert boven de informatie in reisbrochures en prijsbijlagen.

8.6 Dag en nacht bereikbaar Zijn er onderweg of ter plaatse problemen of ogenschijnlijk onoplosbare moeilijkheden? Dan is het goed te weten dat u in geval van nood ons dag en nacht kunt bellen. Tel: +31 (0)174-226675 (ook voor de thuisblijvers).

Reis milieuvriendelijk Autorijden en vliegreizen schaden de natuur en het milieu. Indien u met uw eigen auto op reis gaat kunt u, door uw rijstijl aan te passen aan Het Nieuwe Rijden, het milieu en uw portemonnee sparen. Bovendien neemt de veiligheid in het verkeer toe. Daarnaast biedt GreenSeat u de mogelijkheid de schadelijke uitstoot van uw autorit of uw vliegreis te compenseren via duurzame energieprojecten en door de aanplant en bescherming van bossen. Meer weten? Meedoen? www.hetnieuwerijden.nl en www.greenseat.nl.

Duurzaam Toerisme Duurzaam toerisme is niets anders dan reizen en rekening houden met milieu, mensen, natuur en cultuur, zodat ook aan volgende generaties aantrekkelijke bestemmingen kunnen worden aangeboden.. Maar duurzaam toerisme is niet alleen iets voor reisondernemingen. U bent als vakantieganger daarbij een onmisbare schakel.